FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DMSAS, TRADMSAS91E9
100.000.000
100.000.000,000
100,00000
1,00
DMSAS, TRADMSAS91E9
Hamiline
DMSAS(RÜÇHAN), TRRDMSA00028
87.374,838
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
100.000.000,000
100,00000
87.374,838
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Söz konusu payların satın alınmasına ilişkin hakim hissedarımız olan Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhüt verilecektir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
26.02.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
11.03.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
19.12.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
28.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
27.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.11.2023 tarihli kararları çerçevesinde 100.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 100.000.000 TL (%100) artırılarak 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/191 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen payların ihracı ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup;

- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 200.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf