FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Çağrı / Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.04.2024
Genel Kurul Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TİRE
Adres
İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Baǧımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10 - Ana sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 13. Maddesi ve SPK' nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı baǧış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak baǧış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereǧince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiǧi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliǧi'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2023_Meditera.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 9 Mayıs 2024 Perşembe Günü saat 11:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.