FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012
Peşin
0,5000000
50
10
0,4500000
45
B Grubu, ISDMR, TREISDC00020
Peşin
0,5000000
50
10
0,4500000
45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
16.04.2024
18.04.2024
17.04.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012
0
0
B Grubu, ISDMR, TREISDC00020
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 28 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar payı dağıtımına 16 Nisan 2024 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İsdemir 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
İsdemir 2023 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.900.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.049.060.133
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
5.530.506.743
10.413.674.236
4. Vergiler ( - )
928.960.119
2.459.112.138
5. Net Dönem Kârı
4.601.546.624
7.954.562.098
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.601.546.624
7.954.562.098
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.601.546.624
7.954.562.098
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
9.218.878
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.610.765.502
7.954.562.098
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.450.000.000
1.450.000.000
* Nakit
1.450.000.000
1.450.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
130.500.000
130.500.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
3.021.046.624
6.374.062.098
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
9
0
0
0,45
45
B Grubu
1.304.999.991
0
28,36
0,45
45
TOPLAM
1.305.000.000
0
28,36
0,45
45