FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ve "Bankanın Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesine ilişkin değişiklikler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 08.04.2024 tarih, 11060 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Tüm Maddeler
11/04/2013
17/04/2013
8302
3
02/04/2014
07/04/2014
8544
6, 14
05/04/2016
11/04/2016
9051
3, 8, 11, 12, 17, 23
22/03/2018
28/03/2018
9546
6
29/06/2018
05/07/2018
9614
6
10/04/2020
14/04/2020
10058
4, 6
08/04/2024
08/04/2024
11060