FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio|
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod|
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
oda_RefundAmountIfAny|
Varsa İade Tutarı (TL)
0
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny|
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods|
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
838554,74
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,25
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,8
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Kurucu (%)
% 39,9
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Yönetici (%)
% 0
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,9
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Diğer (%)
% 0
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,97
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Diğer Giderler (%)
% 18,23
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
MART 2024 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı