FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 20.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Venezuela'da kurulmuş olan %75,5 oranında pay sahibi olduğumuz Invenergia C.A. şirketinin meşru çıkarlarının korunması, faaliyetin bilançodaki büyüklüğü ve pazardaki rekabet koşulları da dikkate alınarak Şirket için dezavantaj yaratmaması adına, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ Md.6 kapsamında ilgili sürecin netlik kazanmasına kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 01.12.2023 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. ile yapmış olduğu Devir Taahhüt Protokolü çerçevesinde, söz konusu şirketin hisse devir işleminin gerçekleşmiş olması itibariyle ilgili erteleme ortadan kalkmıştır.