FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023 - 15.04.2022 - 16.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/12/2023
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/12/2025
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2024
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Bankamızın 2023 yılında 9,40 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, yıl içinde yapılan iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 15.04.2024 tarihi itibarıyla 9,52 olarak revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın güncellemiş olduğu 9,52'lik not, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Dört ana bölüm üzerinden verilen uyum notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahipleri: 9,516
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 9,842
Menfaat Sahipleri: 9,920
Yönetim Kurulu: 9,122

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ektedir. Ayrıca bu rapor Bankamızın internet sitesinde de yayınlanacaktır.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
9,52
9,84
9,92
9,12
9,52