FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SaleNotificationForInvestorsAbstract|
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamızın 16.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 2.500.000.000 TL olan bankamız çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 3.000.000.000 TL (%120,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 5.500.000.000 TL'ye artırılması sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 22.03.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 05.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 92.269,225 TL olup, bu paylar 16-17 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Birincil piyasada satılmayan kısım için satın alma taahhüdü bulunmamakta olup, satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.