FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023-13.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/01/2023
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/01/2025
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2024
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri ve Kurumsal Yönetim A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle 9,45 olarak belirlenmiştir (10 tam puan üzerinden).

Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:

-Pay Sahipleri bölümü: 93,85

-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 98,11

-Menfaat Sahipleri bölümü: 95,71

-Yönetim Kurulu bölümü: 91,97

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri ve Kurumsal Yönetim A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.biotrendenerji.com.tr) yayınlanacaktır.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
93,85
98,11
95,71
91,97
9,45