FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022-29.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.08.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 26.08.2022 tarih 2022/24 sayılı pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve 15.02.2023 tarih 2023/09 sayılı yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programı kapsamında şirketimizin almış olduğu payların,668.457,19 TL nominal değerli ESEN paylarını ilişkili taraf olan Naturel Holding A.Ş.'ne, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Payları İçin İşlem Fiyatı kuralına uygun olarak ve bu standartlar çerçevesinde, kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmadan 21,00 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Satış sonrasında şirketimiz 266.950,21 TL kazanç sağlamıştır.

Bu işlem sonucunda Naturel Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %4,01'e yükselmiştir. Satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şirketimizin geri alınan paylarını toplamı 668.457,19'dan 0'a gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %0,2571'den %0,0000'a düşmüştür.

30.12.2022 ve 29.03.2024 tarihlerinde gerçekleşen toptan alış satış işlemi ile birlikte bu işlemlerden Şirketimizin toplam kazancı 40.108.624,76 TL'dir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ESEN
15/04/2024
668.457,19
% 0,2571
21
% 0
266.950,21
-