FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Şirket'in esas sözleşmesinin "Kurumsal Yönetim" başlıklı 18. maddesi uyarınca kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin iki (2) kişiden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş (5) kişiden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç (3) kişiden oluşmasına ve her bir komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:


a) Kurumsal Yönetim Komitesi

Dilek Duman (Başkan)

Mert Yazıcıoğlu (Üye)

Erdal Henri Frayman (Üye)

Ebgü Senem Demirkan (Üye)

Seda Özen Uçkaç (Üye)


b) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ayşe Botan Berker (Başkan)

Mert Yazıcıoğlu (Üye)

Serkan Özer (Üye)


c) Denetimden Sorumlu Komite

Ayşe Botan Berker (Başkan)

Dilek Duman (Üye)


karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.