FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
15.03.2024
Genel Kurul Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3,
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
12 - Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.

- Nakit temettü olarak 9.000.000.000 TL dağıtılmasına ve kar dağıtımına 19.04.2024 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Emir Ali Bilaloğlu 3 (üç) yıl, Sn. Gür Çağdaş 3 (üç) yıl, Sn. Koray Arıkan 3 (üç) yıl ve Sn. Özlem Denizmen Kocatepe 3 (üç) yıl ile Sn. Adnan Memiş (Bağımsız) 2 (iki) yıl ve Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

- Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardım sınırının 500.000.000 TL olarak devam etmesine ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilecek "Hatay Toki Sosyal Konutları" proje maliyetine % 50 oranından katkı yapılmasına karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DOAŞ -GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
DOAŞ -GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 3
DOAŞ -ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

-