FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
53
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 83
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
10 gün
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri/Ulusal Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016278Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ayşe Botan Berker
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Dilek Duman
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Dilek Duman
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mert Yazıcıoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Erdal Henri Frayman
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ebgü Senem Demirkan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Seda Özen Uçkaç
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ayşe Botan Berker
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mert Yazıcıoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Serkan Özer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
İzak Koenka
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
Berna Betül Öztürk
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
Ayşe Ergün Erkan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
Serkan Özer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)