FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.04.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOAS, TREDOTO00013
Peşin
40,9090909
4.090,90909
10
36,8181818
3.681,81818
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
19.04.2024
19.04.2024
24.04.2024
22.04.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOAS, TREDOTO00013
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılmasına ve kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklif genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
EK: 2
DOAS DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
220.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.124.253.728,76
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
25.880.233.000
18.050.476.055
4. Vergiler ( - )
6.118.083.000
5.152.910.958
5. Net Dönem Kârı
19.622.080.000
12.897.565.098
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
19.622.080.000
12.897.565.098
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
2.500.000.000
2.500.000.000
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
17.122.080.000
10.397.565.098
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
76.203.159
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
17.198.283.159
10.397.565.098
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.599.141.580
11.000.000
* Nakit
8.599.141.580
11.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
2.900.858.420
11.489.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.148.900.000
1.148.900.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
6.973.180.000
248.665.098
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
8.100.000.000
0
41,3
36,8181818
3.681,81818
TOPLAM
8.100.000.000
0
41,3
36,8181818
3.681,81818
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Toplam Dağıtılan kar payı -Net; Ortaklara Birinci ve İkinci Kâr Payı toplamından, yıl içerisinde ödenen kar payı avansı düşüldükten sonra kalan ve Genel Kar Payı Stopaj Oranı uygulandıktan sonra bu dönem ödenecek kar payına karşılık gelmektedir.