FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALCAR, TRAALRSA91H2
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALCAR, TRAALRSA91H2
0
0
Ek Açıklamalar

Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

- Genel Kurulumuzun onayına sunulacak olan, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 411.416.305 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise net dönem zararı 70.377.104,77 TL olduğundan söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığına,

- Bu nedenle kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına,

Bu önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ACST-2023 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE FOR YEAR 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
10.800.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.160.000
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-549.612.634
-70.377.104,77
4. Vergiler ( - )
138.196.329
5. Net Dönem Kârı
-411.416.305
-70.377.104,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar