FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton)
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.05.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
23.05.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Henüz İlan Edilmemiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Denetim Komitesi'nin önerileriyle, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Grant Thornton) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi 14.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edilmiş ve 23.05.2024 tarihinde Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.