FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
31.03.2024
Önceki Dönem
31.12.2023
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
kap-fr_OffBalanceSheetItemsAbstract|
Nazım Hesaplar
kap-fr_OffBalanceSheetCommitments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.455.425
7.400.408
13.855.833
6.172.798
8.699.002
14.871.800
kap-fr_GuarantiesAndWarranties|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a
3.737.779
213.427
3.951.206
2.956.632
196.020
3.152.652
kap-fr_LettersOfGuarantee|
Teminat Mektupları
3.737.779
211.029
3.948.808
2.956.632
157.869
3.114.501
kap-fr_GuaranteesSubjectToStateTenderLaw|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
kap-fr_GuaranteesGivenForForeignTradeOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
kap-fr_OtherLettersOfGuarantee|
Diğer Teminat Mektupları
3.737.779
211.029
3.948.808
2.956.632
157.869
3.114.501
kap-fr_BankAcceptances|
Banka Kredileri
kap-fr_ImportLetterOfAcceptance|
İthalat Kabul Kredileri
kap-fr_OtherBankAcceptances|
Diğer Banka Kabulleri
kap-fr_LettersOfCredit|
Akreditifler
0
2.398
2.398
0
38.151
38.151
kap-fr_DocumentaryLettersOfCredit|
Belgeli Akreditifler
0
2.398
2.398
0
38.151
38.151
kap-fr_OtherLettersOfCredit|
Diğer Akreditifler
kap-fr_PrefinancingGivenAsGuarantee|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
kap-fr_Endorsements|
Cirolar
kap-fr_EndorsementsToTheCentralBankOfTurkey|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
kap-fr_OtherEndorsements|
Diğer Cirolar
kap-fr_PurchaseGuaranteesForSecuritiesIssued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
kap-fr_FactoringGuarantees|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Faktoring Garantilerinden
kap-fr_OtherGuarantees|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Garantilerimizden
kap-fr_OtherCollaterals|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kefaletlerimizden
kap-fr_Commitments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TAAHHÜTLER
1.548.374
1.985.072
3.533.446
123.705
1.358.781
1.482.486
kap-fr_IrrevocableCommitments|
Cayılamaz Taahhütler
1.548.374
1.985.072
3.533.446
123.705
1.358.781
1.482.486
kap-fr_ForwardAssetPurchaseCommitments|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.548.374
1.985.072
3.533.446
123.705
1.358.781
1.482.486
kap-fr_TimeDepositPurchaseAndSalesCommitments|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
kap-fr_ShareCapitalCommitmentsToAssociatesAndSubsidiaries|
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
kap-fr_LoanGrantingCommitments|
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
kap-fr_SecuritiesIssueBrokerageCommitments|
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
kap-fr_CommitmentsForReserveRequirements|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
kap-fr_CommitmentsForChequePayments|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
kap-fr_TaxAndFundLiabilitiesArisedFromExportCommitments|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
kap-fr_CommitmentsForCreditCardLimits|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
kap-fr_CommitmentsForCreditCardsAndBankingServicesPromotions|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
kap-fr_ReceivablesFromShortSaleCommitmentsOfMarketableSecurities|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
kap-fr_PayablesForShortSaleCommitmentsOfMarketableSecurities|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
kap-fr_OtherIrrevocableCommitments|
Diğer Cayılamaz Taahhütler
kap-fr_RevocableCommitments|
Cayılabilir Taahhütler
kap-fr_RevocableLoanGrantingCommitments|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
kap-fr_OtherRevocableCommitments|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
kap-fr_DerivativeFinancialInstruments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b
1.169.272
5.201.909
6.371.181
3.092.461
7.144.201
10.236.662
kap-fr_DerivativeFinancialInstrumentsHeldForHedging|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_FairValueHedges|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CashFlowHedges|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_HedgesOfNetInvestmentInForeignOperations|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DerivativeFinancialInstrumentsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.169.272
5.201.909
6.371.181
3.092.461
7.144.201
10.236.662
kap-fr_ForwardForeignCurrencyBuyOrSellTransactions|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.169.272
2.613.882
3.783.154
3.092.461
1.441.008
4.533.469
kap-fr_ForwardForeignCurrencyBuyingTransactions|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
270.275
1.176.688
1.446.963
30.194
978.880
1.009.074
kap-fr_ForwardForeignCurrencySaleTransactions|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
898.997
1.437.194
2.336.191
3.062.267
462.128
3.524.395
kap-fr_CurrencyAndInterestRateSwaps|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0
2.588.027
2.588.027
0
5.703.193
5.703.193
kap-fr_CurrencySwapBuyTransactions|
Swap Para Alım İşlemleri
0
1.714.947
1.714.947
0
4.054.654
4.054.654
kap-fr_CurrencySwapSellTransaction|
Swap Para Satım İşlemleri
0
873.080
873.080
0
1.648.539
1.648.539
kap-fr_InterestRateSwapBuyTransactions|
Swap Faiz Alım İşlemleri
kap-fr_InterestRateSwapSellTransactions|
Swap Faiz Satım İşlemleri
kap-fr_CurrencyInterestRateAndSecuritiesOptions|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
kap-fr_CurrencyOptionsBuyTransactions|
Para Alım Opsiyonları
kap-fr_CurrencyOptionsSellTransactions|
Para Satım Opsiyonları
kap-fr_InterestRateOptionsBuyTransactions|
Faiz Alım Opsiyonları
kap-fr_InterestRateOptionsSellTransactions|
Faiz Satım Opsiyonları
kap-fr_SecuritiesOptionsBuyTransactions|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
kap-fr_SecuritiesOptionsSellTransactions|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
kap-fr_CurrencyFutures|
Futures Para İşlemleri
kap-fr_CurrencyFuturesBuyTransactions|
Futures Para Alım İşlemleri
kap-fr_CurrencyFuturesSellTransactions|
Futures Para Satım İşlemleri
kap-fr_InterestRateFuturesBuyAndSellTransactions|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
kap-fr_InterestRateFuturesBuyTransactions|
Futures Faiz Alım İşlemleri
kap-fr_InterestRateFuturesSellTransactions|
Futures Faiz Satım İşlemleri
kap-fr_OtherDerivativeFinancialInstrumentsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
kap-fr_CustodyAndPledgesReceived|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
36.887.189
1.498.217
38.385.406
24.773.808
734.053
25.507.861
kap-fr_ItemsHeldInCustody|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
EMANET KIYMETLER
633.127
873.424
1.506.551
436.763
160.660
597.423
kap-fr_CustomerFundAndPortfolioBalances|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_SecuritiesHeldinCustody|
Emanete Alınan Menkul Değerler
248.126
873.424
1.121.550
42.883
160.660
203.543
kap-fr_ChequesReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Çekler
385.001
0
385.001
393.880
0
393.880
kap-fr_CommercialNotesReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
kap-fr_OtherAssetsReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
kap-fr_SecuritiesThatWillBeIntermediatedToIssue|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
kap-fr_OtherItemsUnderCustody|
Diğer Emanet Kıymetler
kap-fr_Custodians|
Emanet Kıymet Alanlar
kap-fr_PledgedItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
REHİNLİ KIYMETLER
36.254.062
624.793
36.878.855
24.337.045
573.393
24.910.438
kap-fr_Securities|
Menkul Kıymetler
478.194
624.793
1.102.987
508.733
573.393
1.082.126
kap-fr_GuaranteeNotes|
Teminat Senetleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Commodity|
Emtia
179.118
0
179.118
1.562
0
1.562
kap-fr_Warrant|
Varant
0
0
0
0
0
0
kap-fr_RealEstate|
Gayrimenkul
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherPledgedItems|
Diğer Rehinli Kıymetler
35.596.750
0
35.596.750
23.826.750
0
23.826.750
kap-fr_DepositoriesReceivingPledgedItems|
Rehinli Kıymet Alanlar
kap-fr_AcceptedBillGuarantiesAndWarrantees|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OffBalanceSheetAccounts|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
43.342.614
8.898.625
52.241.239
30.946.606
9.433.055
40.379.661