FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
19 Mart 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.02.2024
Genel Kurul Tarihi
19.03.2024
Genel Kurul Saati
16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4
Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni
EK: 5
2023 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
Esas Sözle_me Tadil Metni_TR pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
Amendments to the Articles of Association_EN (1).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.

4 - 2023 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi.

5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

6 - 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.

9 - Denetçinin seçimi yapıldı.

10 - Yürürlükteki pay geri alım programı Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu.

11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.

12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.

13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi.

14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.

16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.

17 - Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
19.03.2024 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun 19.03.2024 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

19 Mart 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili kararlar 18 Nisan 2024 tarihli ve 11065 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.