FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BANVT, TRABANVT92A9
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BANVT, TRABANVT92A9
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 951.965.590,00 TL (VUK kayıtlarına göre 1.047.346.708,13TL) tutarında kar elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.023.579
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
13.548.963
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.359.155.143
1.360.546.658,7
4. Vergiler ( - )
407.189.553
313.199.950,57
5. Net Dönem Kârı
951.965.590
1.047.346.708,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-806.787.743
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
47.598.279,5
12.027.948,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
904.367.310,5
1.035.318.759,87
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.085.204,5
1.085.204,5
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
905.452.515
1.036.403.964,37
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0