FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları bugün kamuya açıklanmıştır.  31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 2023 yılı hesap dönemi finansal sonuçlarına ilişkin bilgilendirme bülteni Şirketimizin kurumsal yatırımcı ilişkileri websitesinde (https://www.alarko.com.tr/yatirimci-iliskileri/sunum-ve-notlar/bilgilendirme-notu/ ) tüm paydaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır.

02.04.2024 tarihinde kamuya duyurulan 31.12.2023 tarihli finansal tabloları "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümleri çerçevesinde ilk kez enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulması nedeniyle yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için Şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurmuş olduğu yatırımcı sunumları ve finansal sonuç bilgilendirme bültenlerinde, seçilmiş gösterge niteliğindeki finansal bilgiler enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş ve bağımsız denetimden geçmemiş olarak sunulmaktadır.

Bahse konu finansal bilgiler, finansal performansımıza yönelik tutarlı ve karşılaştırılabilir bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yatırımcılarımızın ve piyasa paydaşlarının değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.