FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CMENT, TRACMENT91F9
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CMENT, TRACMENT91F9
0
0
Ek Açıklamalar

Kar payı dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılabilir tutarın, yatırımlarda ve Şirket'in mali durumunun güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KarDagitim_Cimentas_2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
87.112.463
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
15.561.812
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
714.351.000
1.211.682.201
4. Vergiler ( - )
-454.853.000
-264.236.783
5. Net Dönem Kârı
881.540.128
947.445.418
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-40.242.841
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-1.860.679
-1.860.679
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
879.679.449
905.341.897
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
19.592.896
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
899.272.345
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
879.679.449
905.341.897
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar payı dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılabilir tutarın, yatırımlarda ve Şirket'in mali durumunun güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir