FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADESE, IMASM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İmaş Makina Sanayi A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
11000000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
4,76
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fonu / 11.000.000 TL
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
16,7
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
13,56 TL - 20,49 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
22/04/2024
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %4,76'sına tekabül eden toplam 11.000.000 TL nominal değerli payların İstanbul Portföy Birinci Değişken Fonu'na 1 TL nominal değerli pay için 16,70 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 22/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.