FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi, Yeri, Tarihi ve Saatinin Tespiti ile İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - "Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10 - Denetçinin seçimi.
11 - Yönetim Kurulu'nun Hazırladığı "Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve tasdiki,
12 - Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
13 - Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL ÇAĞRI 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2
INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING_2023.pdf - İlan Metni
EK: 3
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
INFORMATION DOCUMENT 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.04.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının 24 Mayıs 2024 Cuma saat 15:00'da Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa salonunda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)