FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[RGYAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_StocksStartingToTradeAbstract|
Payların İşlem Görmeye Başlaması
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_StockExchangeBoardDecisionDate|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Borsa Karar Tarihi
22/04/2024
oda_TitleOfRelatedCompanyStartingToTrade|
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
oda_NominalValueStocksStartingToTrade|
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
33.357.450
oda_BasePrice|
Baz Fiyat (TL)
135
oda_MarketToTrade|
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
oda_MaximumLotQuantity|
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
oda_StartingDateToTrade|
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/04/2024
oda_PublicOfferType|
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
oda_PublicOfferDate|
Halka Arz Tarihi
17-18-19/04/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 331.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 33.357.450 TL nominal değerli Şirket payları 26/04/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 135 TL baz fiyat, "RGYAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.