FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENLER
Adres
Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla görevinden ayrılan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu yerine atanan Sn. Murat Kaan Güneri'nin üyeliğinin onaya sunulması
3 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi
6 - Bilgilendirme Politikası' nın onaylanması
7 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi' nin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.04.2024 günü saat 13:00'da yapılan 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Ali Cem Kalyoncu, Neval Önen, Kenan Sübekci, Hatice Sevim Oral'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Murat Ethem Sümer ve Murat Kaan Güneri' nin ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ücretlerinin 2024 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 20.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri' ne 15.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL olacak şekilde belirlenmesine,

-2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine,

-Şirketimiz Bilgilendirme Politikası ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin kabul edilmesine,

karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 Olağanüstü GK Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.04.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.