FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu
TRYFIPO00677
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
1
24.04.2024
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Üyeleri
1
Fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu'nda veya fon dağıtım kuruluşunun belirlediği nemalandırma esaslarına uygun olarak nemalandırılır.
Katılma payı satış bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbfp.com
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, pay endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır.
7
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Eşik değer: %95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
0,005470
2
0,005470
2
0
-
0
-
0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA
27.07.2020
15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Ziya ÇAKMAK
Portföy Yöneticisi
18 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE
Portföy Yöneticisi
10 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul
0212 336 71 71
0212 282 22 54
info@qnbfp.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Didem Gürel
Yasal Uyum Yöneticisi
0212 354 78 22
didem.gurel@qnbfp.com
Umut Hisarlıoğlu
Risk Yöneticisi
0212 354 78 49
umut.hisarlioglu@qnbfp.com