FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
22.12.2023
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.01.2024
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023/1064 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
24.04.2024
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 13.11.2023 tarihli bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2023/1064 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın 13.03.2024 tarihli ilk duruşmasında davacının yönetim kurulu kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiş ve dosyaya bilirkişi atanmasına karar verilmiş olup bir sonraki duruşma 05.06.2024 tarihine bırakılmasına karşın tarafların talebi üzerine öne alınarak 24.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşbu kapsamda 24.04.2024 tarihinde gerçekleşen duruşmada davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

  Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.