FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
568.965,52
568.965,520
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
A Grubu, AKSU6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00079
32.459,923
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
32.431.034,48
32.431.034,480
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00087
234.557,247
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
33.000.000
33.000.000,000
100,00000
267.017,170
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
30.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
19.04.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
24.04.2024
SPK Başvuru Tarihi
12.12.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayenin 33.000.000,-TL'den 66.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvurunun, SPK'nın 24.04.2024 tarih ve 52922 sayılı yazısı ile olumlu karşılandığı bugün öğrenilmiş olup, SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
onaylı tadil metni.pdf