FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARININ ERTELENMESİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
19.03.2024 tarihli Kap açıklamamızda belirtmiş olduğumuz ;Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.849.206 TL (yedimilyonsekiyüzkırkdokuzbinikiyüzaltı) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 39.246.030 TL nakit (bedelli) olarak %500 oranında artırılarak 47.095.236 TL ye çıkarılmasına ilişkin SPK başvurusu kararının 2023 yılı mali tablolarının enflasyon muhasebesi uygulamaları nedeniyle henüz yayımlanmamamış olmasından ötürü ertelenmesine, Mali tabloların yayımlanmasını takip eden süreçte yeniden başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı