FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;
- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne,  bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Betül Ebru Edin ve Nedim Nahmias'ın atanmasına ve Komite Başkanlığı'na Betül Ebru Edin'in seçilmesine;
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,  Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve Komite Başkanlığı'na Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu'nun seçilmesine;
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar,  bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Betül Ebru Edin ve Şirket'in Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray'ın atanmasına ve Komite Başkanlığı'na Betül Ebru Edin'in seçilmesine
karar verilmiştir.