FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurula sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012
Peşin
14.187,0495616
1.418.704,95616
10
12.768,3446054
1.276.834,46054
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8
Peşin
2,2500000
225
10
2,0250000
202,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2024
04.06.2024
03.06.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012
0
0
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8
0
0
Ek Açıklamalar

25.04.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kar payı tespit edilirken; kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtlarında yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile, geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, aynı zamanda enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan yasal kayıtlarda da karşılığının bulunmasına riayet edilerek, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karından karşılanmak üzere brüt 50.000.000 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
21.812.825,09
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında a grubu hisse senetleri %10 imtiyaz hakkına sahiptir.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-118.615.568
411.027.246,52
4. Vergiler ( - )
-30.169.538
60.239.760,69
5. Net Dönem Kârı
-148.785.106
350.787.485,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
350.787.485,83
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
44.999.206,9
44.999.206,9
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
5.000.793,1
5.000.793,1
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.899.920,69
4.899.920,69
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
295.887.565,14
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
4.500.713,79
1,28
12.768,34461
1.276.834,461
C Grubu
40.499.286,21
11,54
2,025
202,5
TOPLAM
45.000.000
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

25.04.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kar payı tespit edilirken; kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtlarında yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile, geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, aynı zamanda enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan yasal kayıtlarda da karşılığının bulunmasına riayet edilerek, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karından karşılanmak üzere brüt 50.000.000 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.