FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 25.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır. Bu nedenle, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre;
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yetik Kadri MERT'in başkan, Demet ÖZDEMİR ve Mustafa AYDIN'ın üye olarak seçilmelerine, bu Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Demet ÖZDEMİR'in  başkan, Yetik Kadri MERT'in üye olarak seçilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite'de; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yetik Kadri MERT'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.