FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
26.04.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.04.2024-11070
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 05.03.2024 ve 28.03.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin 2024 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.