FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

21.04.2011 tarih, 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin İhracat 2006/7 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/6 Tebliğ)" ile atık kağıt ihracatının kayda bağlandığı, Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı'nın (SKSV) üyesi olan atık kağıt geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin söz konusu Tebliğ ile getirilen şartlara uygun şekilde atık kağıt ihraç etmek isteyen toplama firmalarına atık kağıt ihtiyacının bulunmadığına dair onay yazısı verilmemesi yönünde birlikte hareket ettikleri ve bu yolla atık kağıt ihracatını engelledikleri  iddiasıyla yapılan başvurucu üzerine, Rekabet Kurulu'nun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, aynı sektördeki diğer bazı şirketlerin yanı sıra, Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devralınan Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye (eski unvan: Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.) karşı açtığı soruşturma sonucunda verdiği 08.07.2013 tarih ve 13-42/538-238 sayılı kararının, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 21.02.2024 tarih, 2024/294 E. ve 2024/386 K. sayılı kararıyla iptal edildiği ve bunun üzerine Rekabet Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 24-14/284-M sayılı kararı ile, Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, Kanun'un 41'inci maddesi doğrultusunda, aynı sektördeki diğer bazı şirketler ile birlikte Şirketimiz hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

  

 Rekabet Kurumu'nun söz konusu yazısında yer verilen iddia ve değerlendirmelere ilişkin yazılı savunmamız, süresi içerisinde hazırlanarak, Rekabet Kurumu'na sunulacaktır. Konu hakkında gelişme olduğu takdirde, Şirketimizce kamuoyuna ayrıca açıklama yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur