FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı ilanı ve bilgilendirme dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
Kayseri OSB Mah. 9. Cadde No:18
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. Maddesine ekteki tadil tasarısı kapsamında eklemeler yapılmasının genel kurulun onayına sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
8 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
9 - Kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2024-2028 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığının izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
10 - Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
FORMT 2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23.05.2024 Perşembe günü saat 09:30'da Şirketin Kayseri OSB Mahallesi, 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki merkezinde, ekteki gündem maddeleriyle yapılmasına 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verilmiştir.