FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Tarihi
22.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
4 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
5 - 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2023 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 14/03/2024 tarih ve 947/1241 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/03/2024 tarih ve 12233903-340.17-51684 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/04/2024 tarih ve 50035491-431.02-E-00095604721 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25/04/2024 tarih ve 949/1243 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
OnaylıTadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14:00'te, Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 Çankaya/Ankara (Tel: +90 312 447 65 00, Faks: +90 312 447 65 75) adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır. Davet Metni, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme Dökümanı, Gündem ve Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.