FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013
Peşin
0,1000000
10
0
0,1000000
10
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2
Peşin
0,1000000
10
0
0,1000000
10
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013
0
0
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin hazırlanan Mali Tablolarında, 2023 yılı faaliyetlerinden #646.625.265# TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda da #27­.697.935­# TL dönem karı gerçekleşmiştir. 2023 yılı net dönem karının #26.334.000# TL'lık kısmının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin % 10 oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Şirket ana sözleşmesine ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinde gösterilen şekilde nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
263.340.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.254.076
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
646.625.261
27.697.935
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
646.625.261
27.697.935
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.384.897
1.384.897
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
645.240.364
26.313.038
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
645.240.364
26.313.038
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
199.483
199.483
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
645.439.847
26.512.521
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
26.334.000
26.334.000
* Nakit
26.334.000
26.334.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
620.291.261
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
10.533.600
0
1,63
0,1
10
B Grubu
15.800.400
0
2,45
0,1
10
TOPLAM
26.334.000
0
4,08
0,1
10