FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZİNCAN
İlçe
ERZİNCAN MERKEZ
Adres
MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2023 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2023 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - 2023 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standartları kapsamında 2021-2022-2023 Mali Tablolarında yapılan düzeltmeler kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24.05.2024 Cuma günü saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.

Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı ve Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.