FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2.230.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 2.440.108.000 TL'ye artırılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 19.02.2024 tarihli ve 667 sayılı kararı kapsamında yapılan, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izinlerin alınmasına dair başvurumuz Kurul'un 28.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51977 sayılı yazısı ile onaylanmış, Esas Sözleşme tadili 02.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin bilgiler 03.04.2024 tarihli ve 11057 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.