FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADESE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin %100'üne sahip olduğu Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yine İştirakimiz Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. %100'üne sahip olduğu Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ilâ 194. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.20. ve ilgili diğer maddelerine göre bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devir alması suretiyle birleştirilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No'lu Genel Tebliği Tebliğin 19.3. Devir ve bölünmeye ilişkin ortak hususlar maddesinde "Devir veya bölünme işlemine konu olan varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden diğer şirketlere intikal ettirilmesi, devrolan veya bölünen şirketin ortaklarına ya da bölünen şirkete varlıkların kayıtlı değeri kadar hisse verilmesini gerektirmemektedir. Bölünen ve devralan şirketlerin karşılıklı olarak devre konu varlıkların değerlerini belirlemek suretiyle devrolan veya bölünen şirketin ortaklarının haklarını koruyacak bir değişim oranı tespit etmeleri gerekmektedir. Değişim oranının bölünen ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek değeri üzerinden belirlenebilmesi mümkündür." denilmektedir.

Değişim oranının devrolan ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek değeri üzerinden belirlenebilmesinde; şirketlerin 31.03.2024 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarındaki özkaynak oranlarının toplamları içerisindeki oranları baz alınmıştır.

Buna göre Devralan şirket üzerinde yapılacak birleşme işlemi neticesinde Loras Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin ortağı olan Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. servet değerine göre birleşme işlemi neticesinde alacağı pay %64,817, devrolacak Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortağı olan Loras Holding Anonim Şirketi ise servet değerine göre devralan şirket Loras Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nde %35,183 oranında pay almıştır.

Netice itibariyle,

Özkaynak yöntemine göre esas alındığında devrolan şirketin 31.03.2024 tarihli Vergi usul Kanuna göre hesaplanmış özkaynak tutarı 2.818.720.243,28 TL'dir, bu tutarın 1.733.109.986,71 TL'si denkleştirme tutarı olarak,  geriye kalan 1.085.610.256,57 TL'si ayni sermaye olarak devralan şirketin sermayesine ilave edilerek, devir sonrasında Loras Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesi 3.085.610.256,57 TL olarak 30.04.2024 tarih ve 11072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.