FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
SARIÇAM
Adres
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.
4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.
10 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi.
11 - Şirketin 2024 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
12 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2024 günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.