FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
KAYSERİ OMMER HOTEL Toplantı Salonu, Selimiye Mahallesi, Osman Kavuncu Cadde, No: 425 Melikgazi/KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Şirketin 2023 yılı karının, kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin net aylık ücretlerinin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Gündem 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekalet 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Bilgilendirme 2024-2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 28.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgiler ekli dosya ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.