FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/03/2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.04.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
03.05.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11074
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz 2024 yılı hesap dönemi için 24.04.2024 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 03.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 03.05.2024 tarihli 11074 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.