FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
8
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen kararı almışlardır:

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun sermaye Piyasası Kurulu'nun  " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı;

a)  01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.

b)  İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

        

c)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"(KYBF)'nun ve SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktiflerini pasiflerini, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz,