FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımızda dönem karı bulunmasına rağmen söz konusu kar rakamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceğinden dolayı lar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin Genel Kurul Onayına sunulmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERLMİŞTİR.

Kamuoyuna duyurulur.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
14.164.052,32
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
111.928.051
7.622.616,31
4. Vergiler ( - )
8.660.555
5. Net Dönem Kârı
120.588.606
7.622.616,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-252.511.378
-166.376.787,57
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
381.130,82
381.130,82
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-131.541.641,18
-158.373.040,44
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
100.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-131.441.641,18
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları