FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eki
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
06/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

2023  yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi  dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte  bulunmaktadır.  

Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına  göre düzenlenmemiştir.