FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'ca:


- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un seçilmesine,


- Şirketimizin imza gruplarının ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde olmasına:


(A) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ


RAİF ALİ DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Başkanı


İHSAN GÖKŞİN DURUSOY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

          

MEHMET EMİN ÇİFTÇİ

Yönetim Kurulu Üyesi


-  Şirketimizin en geniş şekilde aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine:


Şirketimizin her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzamında, borçlandırılmasında ve taahhütte bulunulmasında (A) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA geçerli olacaktır. 


- İşbu kararın tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,


- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına,


karar verilmiştir.


Saygılarımızla, 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.