FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.04.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
01.04.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
19.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 6.500.000.000 TL'den 50.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine yönelik 01.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK'nın 19.04.2024 tarih ve 52702 sayılı yazısı ile uygun görülmüştü.

Söz konusu tadil metnine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylandığına ilişkin Bakanlığın 02.05.2024 tarih ve 00096395832 sayılı yazısı Şirketimize 06.05.2024 tarihinde (bugün) ulaşmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metnine Ek'te yer verilmekte olup, söz konusu tadil metni, 17.05.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metinleri.pdf