FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
06/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş,  konsolide olmayan solo bazlı, Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur. İştiraklerimiz ve  bağlı ortaklıklarımıza ait  gelir ve gider kalemleri bu tablo içerisine dahil edilmediği için önümüzdeki günlerde açıklanacak konsolide mali tablonun ekteki mali tablo ile farklılıklar göstermesi beklenmeli ve ekteki mali tablo, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre açıklanacak konsolide finansal tablolarımızın öngörülmesinde kullanılmamalıdır. Aynı döneme ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide bazlı finansal tablolarımızın 20.05.2024 tarihine kadar yayımlanması hedeflenmektedir.

  

  

  


  Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

  

  

  


  Saygılarımızla,