FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
07.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
4 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
5 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
7 - 14.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı İle Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sayın Tayfun Yurdagül'ün TTK'nın 363. Maddesi Uyarınca Genel Kurulun Onayına Sunulması
8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde 2023 Yılı Karının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun Onayına Sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi,
12 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Üst Belirlenmesi,
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 - Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde İzin Verilmesi, 2023 Yılı Hesap Döneminde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.
15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 VBT OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 VBT OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06.05.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

1- Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 07.06.2024 günü, saat 14:00'da İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.